Randevu Al Online Laboratuvar İnsan Kaynakları E-Katalog İrmet Bebekleri Nöbetçi Eczaneler
  0 282 725 44 44
        
Hasta Hakları - İrmet Hospital

Hasta Hakları

HİZMETLERDEN YARARLANMA HAKKI
 • Sağlık hizmeti alan hastalar, hasta yakınları hastanemize başvuran her birey, kültürel din, dil ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın, sosyal değerlere saygılı, onur güvenlik ve huzuru koruyan rahat bir ortamda tüm hizmetlerimizden yararlanma hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız hastanemizin sunduğu tanı ve tedavi imkânlarını ve hizmetlere nasıl ulaşacağı konusunda bilgilendirme hakkına sahiptir.

  BİLGİLENDİRME VE ONAY HAKKI


  Hastalarımız;
 • Kendileri veya yasal temsilcileri kanalı ile önerilen tıbbi girişimleri ve her bir girişimin potansiyel risk veya yararlarını, 
 • Önerilen girişimlerin alternatiflerini, 
 • Tedavisiz kalmanın sonucunda, gelişebilecek komplikasyonları, sağlık durumları konusunda anlayabileceği dil ve yöntemle tam bilgi alma hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız talebini yazılı olarak bildirdikleri takdirde, tüm tıbbi kayıt işlemlerinin yazılı bir kopyasını alma hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız hastalığı ile ilgili ciddi yan etki riski, ölüm riski, nekahat ile ilgili problemler, tedavi sonucu gibi konularda bilgilendirme yapıldıktan sonra uygulanacak tedaviye karar verme veya reddetme hakkına sahiptir. Hastalarımız bu hakkı kullandığı takdirde, yapılacak işlemlere 'onay verdiğini' kabul etmiş sayılır.
 • Önerilen tedaviyi reddeden hastalar kurumun diğer bakım ve tedavi imkânlarından yoksun bırakılmaz.
 • Hastalarımız, şikâyetçi olduğu hastalığın doğru değerlendirilmesi ve tedavisi konusunda bilgi alma hakkına sahiptir.
 • Hastalarımızın ve ailelerinin (yakınlarının)organ ve diğer dokuları bağışlama konusunda bilgi alma hakları vardır.
 • Hastalarımız hastane misyonu hakkında açıkça bilgi alma hakkına sahiptir.

 • PERSONELİ TANIMA, SEÇME VE DEĞİŞTİRME HAKKI
   
  Hastalarımız kendi tedavilerinden sorumlu doktor, hemşire ve diğer sağlık personelinin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenme, seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

  KURUM VE KURULUŞU SEÇME VE DEĞİŞTİRME HAKKI

  Hastalarımız bağlı olduğu mevzuatın ön gördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkına sahiptir. Ancak, kuruluşu değiştirmenin hayati tehlikeye yol açıp açmayacağı ve hastalığının daha da ağırlaşıp ağırlaşmayacağı hususlarında hastanın tabip tarafından aydınlatılması ve hayati tehlike bakımından sağlık kuruluşunun değiştirilmesinde tıbben sakınca görülmemesi esastır.

  TEDAVİYİ REDDETME VE DURDURMA HAKKI
   
  Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmasının yanı sıra hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme veya durdurmasını isteme hakkına sahiptir.
  MAHREMİYET (GİZLİLİK) HAKKI 
  Hastalarımızın tüm tedavi sürecinde mahremiyete uygun bir ortamda hizmet alma hakkına sahiptir. Hastanemize başvuran tüm bireylerin sağlık durumu, tıbbi durumu ve kişiye özel tüm bilgiler ölümünden sonra bile gizli kalacak biçimde korunur. Hastaya ait bu bilgiler hastanın açık izni veya mahkeme kararı üzerine açıklanabilir.

  SAYGI GÖSTERME HAKKI 
  Hastalarımız her zaman ve her türlü şartlarda kişisel itibarı korunarak, saygılı, şevkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma ve tedavi olma hakkına sahiptir.

  KONSÜLTASYON (İKİNCİ GÖRÜŞME) İSTEME HAKKI
   
  Hastalarımız tanı ve tedavi konusunda konsültan hekim çağırma hakkına sahiptir. Konsültan hekim tedavisini önerir ancak hastanın birinci hekimi işleme onay verir.

  DİNİ VECİBELERİ YERİNE GETİRME HAKKI
   
  Hastalarımız tedaviye engel olmadığı sürece dini farklılık gözetmeksizin dini vecibelerini serbestçe yerine getirme hakkına sahiptir.

  GÜVENLİK HAKKI

  Herkesin sağlık kurumunda güvenlik içinde olma ve bunu isteme hakkı vardır. Hastaların, ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli önlemler hastanemiz tarafından alınmaktadır.

  REFAKATÇİ VE ZİYARETÇİ BULUNDURMA HAKKI
   
  Muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu olan hekimin uygun görmesine bağlı olarak, refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.

  ŞİKAYET, GÖRÜŞ VE ÖNERİ BİLDİRME HAKKI
  Hasta ve hasta yakınları, hasta haklarının ihlali halinde hastanemizde şikâyet mekanizmasının başlatılması, gözden geçilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilme hakkına sahiptir.

  SAĞLIK KURULUŞU KURAL VE UYGULAMALARI
   
  Hastalarımız kendilerine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir.

  TETKİK VE TEDAVİ BEDELLERİ 
  Hastalarımız tedavi öncesinde, tedavi hizmet bedellerini öğrenme ve daha sonra aldıkları hizmet karşılığında ödediği bedellerin fişini / faturasını isteme ve alma hakkına sahiptir.  HASTA SORUMLULUKLARI

  Bilgi Verme

  Hastamız, tıbbı hizmet vermekle görevli doktor ve hemşirelere sağlık durumuyla ilgili tam ve doğru bilgi vermekle yükümlüdür.

  Önerilere Uyma

  Hastamız tedavisinden sorumlu doktor tarafından önerilen tedavi planına uymakla ve doktorun talimatları doğrultusunda ilgili sağlık personelinin bakım planının yerine getirmesini kabullenmekle yükümlüdür.

  Planlanan Tedaviyi Reddetme
   
  Hastamız doktoru tarafından planlanan tedaviyi reddetmekle doğacak sonuçlardan kendi sorumludur.

  Sağlık Kuruluşu Kurallarına Uyma
   
  Hastalarımız, Sağlık kuruluşumuzun kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur.

  Saygı Gösterme

  Hastalarımız, sağlık kuruluşu içerisinde bulunan hasta ve yakınlarını rahatsız eden gürültü, ziyaretçi, gibi rahatsızlık verici durumlarda hastanenin alacağı tedbir ve kurallara uygun davranmakla sorumludur.

  Enfeksiyon Kontrol
   
  Hasta ve yakınlarımız enfeksiyon hastalıklarının yayılmaması için kendilerine önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmak ile sorumludur.

  Ödeme Sorumluluğu

  Hastalarımız tetkik ve tedavi giderlerini ödemek ile sorumludur. Demirbaş ve sarf malzemelerine kasıtlı olarak zarar veren hasta ve yakınlarımızın bunu ödeme sorumluğu vardır.

  Hasta Ziyaretçisi
   
  Hastalarımızın aynı anda mümkün olduğunca az ziyaretçi kabul etmesi,  hastane ziyaret saatlerine uyması sorumluluğu vardır.