Page 48 - Tanı veTedavi
P. 48

TOMOGRAFİ

     128 KESİT SIEMENS SOMATOM TOMOGRAFİ
Siemens Somatom Perspective, 128 kesitli tomografi cihazıdır.Bu cihaz ile
koroner anjiografi, hiçbir girişim yapılmadan, katetersiz ve yalnızca bir nefes
tutma süresinde yapılabilmektedir. Üstelik, en ince damarlara bile girebilen bu
işlem kansız olarak ve göz açıp-kapama süresinde bitmektedir.

               48
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52