Page 47 - Tanı veTedavi
P. 47

KVC YOĞUN BAKIM

5 yataklı, tescil edildiği III. seviye yoğun bakım standartlarına uygun Kardio Vasküler Cerrahi (KVC)
Yoğun Bakım Ünitesi’nin görevi, kalp damar ameliyatı geçirmiş ya da geçirecek olan hastaların,
hayati önem taşıyan fonksiyonlarının kesintisiz takibi ve desteklenmesidir.
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52