Page 44 - Tanı veTedavi
P. 44

YETİŞKİN YOĞUN BAKIM

24 yataklı yetişkin yoğun bakım ünitemiz III. seviye olarak (Çoklu organ işlev
bozukluğu veya yetmezliği gibi tüm komplike hastaların kabul edildiği, en üst
düzeyde tıbbi bakım ve tedavi yapılabilen ünitelerdir.) tescili yapılımıştır. 10’ar
yataklı 2 oda ve 4 izole odadan oluşmaktadır.

               44
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49