Page 42 - Tanı veTedavi
P. 42

GÖĞÜS HASTALIKLARI

   Göğüs Hastalıkları Kliniğimizde            •	 Mesleki Akciğer Hastalıkları
                              •	 Sarkoidoz ve intersitisyel akciğer hastalıkları
•	 Astım                          •	 Pulmoner Emboli
•	 KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) ve Amfizem  •	 Bronkoskopi
•	 Akut ve Kronik Bronşit, Bronşektazi           •	 Solunum fonksiyon testi
•	 Horlama ve Uykuda Solunum Durmasi (uyku apne sendromu) •	 Cilt allerji (prick) testi
•	 Akciğer Kanseri ve iyi Huylu Akciğer Tümörleri     •	 Polisomnografi (uyku testi)
•	 Akciğer Zarı (Plevra) Hastalıkları           •	 Sigara bırakma polikliniği
•	 Zatürre ve Akciğer iltihabı Hastalıkları

        42
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47