Page 41 - Tanı veTedavi
P. 41

Sağlığın başlangıcı hastalığı tanımaktır.

                        Miguel de CERVANTES

Hastalarımızın Tedavilerinde Uyguladığımız Ameliyat Teknikleri

•	 Klasik ameliyatlar (böbrek, idrar yolları, mesane, prostat, testis hastalıkları)
•	 Laparoskopik ameliyatlar ( Böbrek ve prostat)
•	 Perkütan taş cerrahisi (Böbrek taşları)
•	 Endoskopik ameliyatlar ( Mesane ve prostat hastalıkları, idrar yolları taşları)
•	 Radikal prostat ameliyatları ( Prostat kanseri )
•	 Mikroskopik ameliyatlar : İnfertilite (Kısırlık) tedavisinde
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46