Page 40 - Tanı veTedavi
P. 40

ÜROLOJİ

Genel olarak böbrek ve idrar yolları hastalıkları, varikoselektomi, taş hastalığı, ürolojik kanserler, erkek cinsel fonksiyon ve üre-
me bozuklukları, prostat hastalıkları ve idrar tutma sorunlarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Her türlü genitoüriner kanser ol-
gusu (böbrek, mesane, testis, prostat v.b) ve çocukluk döneminde görülen ürolojik problemler (inmemiş testis, idrar kaçırma,
sünnet v.b), Peygamber sünneti (Hipospadias) ünitemizde tedavi edilen hastalıklar içerisindedir.

               40
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45