Page 39 - Tanı veTedavi
P. 39

DAHİLİYE (İÇ HASTALIKLARI)

Dahiliye kliniğimiz üst ve alt
solunum yolu hastalıkları, hi-
pertansiyon, mide-bağırsak
sistemi hastalıkları, böbrek
hastalıkları, tiroid hasta-
lıkları, şeker hastalığı,
romatizmal hastalıklar
gibi çok geniş bir
alanda hizmet ver-
mektedir.

              DAHILIYE (İÇ HASTALIKLARI) KLINIĞIMIZDE

•	 Hipertansiyon,      •	 Vitamin Eksiklikleri,      •	 Eklem ve Kas Hastalıkları, •	 Siroz,
•	 Diyabet,         •	 Obezite,            •	 Gastrit,          •	 Romatolojik hastalıklar,
•	 Hiperlipidemi,      •	 Osteoporoz,           •	 Ülser,           •	 Guatr,
•	 Tiroid Hastalıkları,   •	 Karaciğer-Böbrek Hastalıkları, •	 Grip,            •	 Hepatit,
•	 Kolesterol hastalıkları •	 Mide-Barsak Hastalıkları,    •	 Anemiler,          •	 Enfeksiyon Hastalıkları.
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44