Page 28 - Tanı veTedavi
P. 28

PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETIK CERRAHI

Plastik Cerrahinin estetik müdahalelerini içeren genel anestezi altındaki ameliyatlar ve ameliyatsız günü-
birlik uygulamaların tümü ile travma sonucu (trafik kazası, iş kazaları vs.) oluşan yaralanmalarda plastik
cerrahi ilgilendiren ve rekonstrüktif cerrahiyi ilgilendiren rekonstrüktif uygulamalar da hastanemizde ger-
çekleştirilmektedir.

                                                    AMELİYATSIZ UYGULAMALAR
                                                       •	 Botoks - Dolgu uygulamaları
                                                       •	 Lazer
                                                       •	 Dermabrazyon
                                                       •	 PRP (Platelet Rich Plasma)

        28
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33