Page 10 - Tanı veTedavi
P. 10

KALP VE DAMAR SAĞLIĞI

 Kalp ve damar hastalıkları, günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde başta gelen ölüm ve iş göremezlik
 nedenlerindendir. Ülkemizin de dahil olduğu bu ülkelerdeki, değişen ve giderek kötüleşen yaşam ve beslenme ko-
 şulları nedeniyle kalp ve damar hastalığı sıklığı öngörülenden de hızlı artmakta ve önceden ileri yaş hastalığı olarak
 bilinen bu hastalıklar yaygın oranda daha genç yaş gruplarının hastalığı olma konusunda ilerlemektedir.

 Kardiovasküler Cerrahi

 Kalp ve damar cerrahisi bölümünde, koroner bypass ameliyatları ( açık kalp ve çalışan kalpte bypass) , kalp ka-
 pakçık ameliyatları, aort anevrizmaları tedavisi, atardamar hastalıkları için yapay damar ve stent yerleştirilmesi ve
 kök hücre uygulamaları yapılmaktadır.

Koroner Bypass Ameliyatları

 Kalp kasını besleyen koroner damarların tıkanıklığı hallerinde balon ve stent ile tedavinin mümkün olmadığı hallerde koroner bypass ameli-
 yatları hastanın az kanlanan kalp kasına yeniden yeterli kan akımını sağlayacak tedavi yöntemidir.
 Bazı hallerde kalp durdurulmadan, çalışan kalpte de bu işlemler gerçekleştirilmekte ve iyileşme süresi daha da kısaltılmaktadır.

                                                Kalp Kapak Ameliyatları

                                                Hastalıklı kalp kapakları metal veya biyolojik kökenli yapay kapakla
                                                değiştirilmekte veya gereken hallerde sadece tamir edilebilmektedir.

                                                Kalp Cerrahisi ve Aritmi Tedavisi

                                             Kalp ameliyatı geçirecek hastalardaki aritmi (ritim bozukluğu) problemi,
                                             kalp ameliyatı ile aynı seansta tedavi edilebilmektedir.

                                                Aort Anevrizma ve Diseksiyonları

                                          Göğüs kafesi içindeki ana atardamar olan aortanın normalden geniş hale
                                          gelip balonlaşması ( anevrizma) veya yırtıkları ( diseksiyon ) için cerrahi tedavi
                                         uygulanmaktadır. Gereken durumlarda aynı seansta hem kapak değişimi hem
                                        de koroner arter ameliyatı da yapılabilmektedir.

                                            Damar Cerrahisi

                                     Karın içindeki aort damarı, bacaklardaki atardamarlar, karotis arter ( şah damarı) hasta-
                                     lıkları için balon, stent ve kateter yöntemiyle yapay damar yerleştirilmesi uygulamaları ya-
                                    nında , cerrahi olarak damar bypassları yapılmaktadır. Diğer yöntemlerle tedavisi mümkün
                                   olmayan bazı damar hastalıkları için kök hücre yöntemiyle tedavi uygulanmaktadır.
        10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15