Randevu Al Online Laboratuvar İnsan Kaynakları E-Katalog İrmet Bebekleri Nöbetçi Eczaneler
  0 282 725 44 44
        

Kalp ve Damar Cerrahisi

 

MIDCAB - KÜÇÜK KESİ İLE ATAN KALPTE BYPASS AMELİYATI
Uzun adı “Minimal Invasive Direct Coronary Artery Bypass” olan MIDCAB yöntemiyle kastedilen sol meme altından yapılan kesiyle göğüs kafesine kaburgalar arasından girilerek bir pencere yaratılıp bu pencereden koroner bypass ameliyatı yapılmasıdır. Teknik olarak görüş alanının sınırlı olması, kalbin yan ve arka duvarlarına ulaşmanın zor olması nedeniyle özel bir takım ekipmanlar kullanılmasını ve tecrübe gerektirir. Kliniğimizde bu yöntem ile uygun olan hastalarda kalbin tüm damarlarına bypass yapabiliyoruz. Hastaların büyük çoğunluğunda açık kalma oranı bacaktan alınan toplar damarlara göre belirgin üstün olduğu için memeye giden atardamarı ve koldan çıkardığımız atar damarı kullanıyoruz. Bu teknik ile genelde kalbi durdurmadan, çalışan kalpte bypassları gerçekleştirdiğimiz için kalp akciğer makinasının olumsuz etkilerinden kaçınmış oluyoruz ve daha düşük risk ile ameliyatları gerçekleştirebiliyoruz. Benzer şekilde klasik yöntemde bypass yapılan damarları kalpten çıkan ana şah damarına bağladığımız için hastaların bir kısmında karşılaştığımız emboli sonucunda gelişen inme ve felçleri bu yöntemde çok daha az görüyoruz. Böylece daha ileri yaştaki şah damarlarında da ileri derecede kireç bulunan ve daha yüksek riskli hastalara da bu yöntemle daha uygun ameliyat gerçekleştirebiliyoruz. Dünyada da yapılan çok merkezli çalışmalarda bacaktan alınan toplar damar yerine her iki memeye giden atardamarların ve/veya koldan alınan atar damarların kullanılmasının daha iyi uzun dönem sonuçlara sahip olduğu yönünde raporlar artarak bildirilmektedir. Yine kalpten çıkan ana damar olan aortaya dokunulmadan yapılan bypass ameliyatlarında diğer tüm yöntemlere göre çok daha düşük oranda inme-felç geliştiği bildirilmektedir. Kliniğimizde bu prensiplere göre hasta bazında uygun olan en uygun yöntemi kullanarak ve en son gelişmeler doğrultusunda koroner baypas ameliyatlarını yapmaktayız.

KARDİOVASKÜLER CERRAHİ
Kalp ve damar cerrahi bölümünde, koroner bypass ameliyatları ( açık kalp ve çalışan kalpte bypass) , kalp kapakçık ameliyatları,  aort anevrizmaları tedavisi, atardamar hastalıkları için yapay damar ve stent yerleştirilmesi ve kök hücre uygulamaları yapılmaktadır.

KORONER BYPASS AMELİYATLARI
Kalp kasını besleyen koroner damarların tıkanıklığı hallerinde balon ve stent ile tedavinin mümkün olmadığı hallerde koroner bypass ameliyatları hastanın az kanlanan kalp kasına yeniden yeterli kan akımını sağlayacak tedavi yöntemidir.
 
Bazı hallerde kalp durdurulmadan, çalışan kalpte de bu işlemler gerçekleştirilmekte ve iyileşme süresi daha da kısaltılmaktadır.

KALP KAPAK AMELİYATLARI
Hastalıklı kalp kapakları metal veya biyolojik kökenli yapay kapakla değiştirilmekte veya gereken hallerde sadece tamir edilebilmektedir.

AORT ANEVRİZMA VE DİSEKSİYONLARI
Göğüs kafesi  içindeki ana atardamar olan aortanın normalden geniş hale gelip balonlaşması ( anevrizma) veya yırtıkları ( diseksiyon ) için cerrahi tedavi uygulanmaktadır. Gereken durumlarda aynı seansta hem kapak değişimi hem de koroner arter ameliyatı da yapılabilmektedir.

DAMAR CERRAHİSİ
Karın içindeki aort damarı, bacaklardaki atardamarlar, Karotis arter ( şah damarı) hastalıkları için balon, stent ve kateter yöntemiyle yapay damar yerleştirilmesi uygulamaları yanında , cerrahi olarak damar bypassları yapılmaktadır. 

Diğer yöntemlerle tedavisi mümkün olmayan bazı damar hastalıkları için kök hücre yöntemiyle tedavi uygulanmaktadır.  

İRMET VARİS MERKEZİ

TOPLARDAMAR ( VEN ) SAĞLIĞI
VARİSİN TÜM TEDAVİLERİ VARİS MERKEZİMİZDE YAPILMAKTADIR
LAZERLE VARİS TEDAVİLERİ
Varis ameliyatlarının yerini alan Endovenöz Lazer Ablasyon ( damar içinden lazerle varis kapatma) yöntemi yanında kılcal varislerin cilt üzerinden yakılarak kapatılması yöntemi varis merkezimizde uygulanmaktadır. 

Hasta aynı gün işine dönebilmektedir ve iyileşme süresi cerrahiye nazaran daha kısa olmaktadır.

RADYOFREKANSLA VARİS TEDAVİLERİ
Varis ameliyatlarının yerini alan diğer bir yöntem olan Endovenöz  Radyofrekans  Ablasyon ( damar içinden radyofrekansla varis kapatma) yöntemi yanında lazerdeki gibi ,kılcal varislerin cilt üzerinden radyofrekansla yakılarak kapatılması yöntemi varis merkezimizde uygulanmaktadır. 
Hasta aynı gün işine dönebilmektedir ve iyileşme süresi cerrahiye nazaran daha kısa olmaktadır.

SKLEROTERAPİ ( KÖPÜK TEDAVİSİ )
Cilt üzerindeki kılcal varisler, damar içine köpük haline getirilerek verilen bir ilaçla kapatılmaktadır.


VARİS CERRAHİSİ
Cerrahi yöntem halen varis tedavisinde sınırlı da olsa etkinliğini sürdürmektedir. Varis pakelerinin tedavisinde mikrocerrahi yöntemle dikiş ihtiyacı olmadan girişim yapılmakta ve hastanın estetik görünümünde de bozulma olmamaktadır.

VARİCLOSE İLE VEN YAPIŞTIRMA YÖNTEMİ
Varis tedavisindeki en son teknolojidir. Anestezi ihtiyacı olmadan varisli damarın içine biyolojik uygunluğu olan yapıştırıcı bir ilaç verilerek varisli damar kapatılmakta, toplam işlem 5-10 dk sürmekte ve hasta 30 dakika sonra evine gidebilmektedir. İyileşme süreci de daha hızlı olmakta ve uzun süre varis çorabı kullanma ihtiyacı olmamaktadır.

KORUYUCU TEDAVİ VE HASTA EĞİTİMLERİ
Varis merkezimizde hastalarımızın hastalıklarının ilerlemesini önlemek ve mevcut tedavilerinin doğru uygulanmasını temin amacıyla hasta eğitimlerine önem verilmektedir.

DİĞER VEN TEDAVİLERİ
Derin toplardamarlarda pıhtı birikmesi ( Derin Ven Trombozu) hastalığında ,ilaçla yanıt alınamayan durumlarda son teknolojik tedavi olan rotasyonel trombektomi adı verilen anestezi gerektirmeyen  bir yöntemle damar içindeki pıhtı parçalanıp dışarı çıkarılabilmektedir.


Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü Doktorları