Page 9 - Tanı veTedavi
P. 9

SağIıktan büyük zenginIik yoktur.
			
   Emerson

              Hemşirelik Hizmetleri Misyonumuz

•	 Hastaların sağlık gereksinimlerini belirleyip, hizmet ve bakım kalitesini sürekli arttırarak tıbbi etik
  kurallar çerçevesinde hemşirelik hizmeti sunmak

•	 Ulusal ve kurumsal düzeyde benimsenen sağlık bakım standartlarına, etik ve mesleki kurallara
  uygun şekilde bakım vermek

•	 Hedeflenen sağlık düzeyine ulaşabilmesi için hastalara eğitim vermek ve danışmanlık yapmak
•	 Sağlık ve hemşirelik alanındaki gelişmeleri izlemek , sonuçlarından yararlanmak
•	 Hasta bakım ve tedavisinde rol alan diğer sağlık meslek üyeleri ile ekip anlayışı doğrultusunda

  işbirliği yapmak
•	 Bakımda kaliteyi temel alarak hasta memnuniyetini en üst seviyede tutmak.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14