Page 7 - Tanı veTedavi
P. 7

TANI VE TEDAVİ BÖLÜMLERİMİZ

Klinik Laboratuvarı             Kontrastlı ve Direkt Grafiler
4 Boyutlu Ultrasonografi           Mamografi
128 Kesit Tomografi             MR Görüntüleme
Solunum Fonksiyon Testi           Endoskopi
Renkli Doppler(USG)             Uyku Testi (Polisomnografi)
Bilgisayarlı Görme Alanı           Eforlu EKG
EEG / EMG                  Odyometri
Üroflowmetri                 Bronkoskopi
Kemik Dansitometri              Cilt Alerji Testi
Sanal Kolonoskopi, Sanal Anjiyografi     Holter Elektrokardiyografi
Erişkin, Koroner, KVC ve Yenidoğan 3. Düzey Ekokardiyografi
Yoğun Bakım                 Anjiyografi
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12