Page 37 - Tanı veTedavi
P. 37

NÖROLOJİ               Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.
                            Mustafa Kemal ATATÜRK

NÖROLOJI ILE ILGILI TAKIP VE TEDAVISINI YAPTIĞIMIZ HASTALIKLAR

•	 Baş ağrıları            •	 Beyin - damar hastalıklarına bağlı felçler   •	 Polinöropati
•	 Migren               •	 Uyku Bozuklukları               •	 Vertigo

•	 Gerilim tipi başağrısı       •	 Sinir Yaralanmaları              •	 Multipl skleroz (MS)
•	 Baş dönmesi ve denge bozuklukları •	 Tuzak Nöropatileri ( Sinir Sıkışmaları)    •	 Huzursuz bacak sendromu
•	 Kas Hastalıkları          •	 Parkinson hastalığı gibi hareket bozuklukları •	 Zona tedavisi
•	 Epilepsiler ( Sara Nöbetleri )   •	 Bunama ve Alzheimer hastalığı         •	 Yüz Felci
•	 Bel ve boyun fıtıkları       •	 ALS, miyastenia gravis hastalığı
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42