Page 32 - Tanı veTedavi
P. 32

ENFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümünde; bakteri, virüs, parazit veya mantar gibi mik-
roorganizmaların neden olduğu ateşli hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Bu bölüme bağlı
olan Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda hastalıklara sebep olan her türlü etkenin tespiti için testler
gerçekleştirilmektedir. İrmet Hospital’da yatarak tedavi olan hastaların enfeksiyon yönünden takip ve
tedavisi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümü tarafından izlenmektedir.

               32
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37