Page 30 - Tanı veTedavi
P. 30

BESLENME VE DİYETETİK

Beslenme ve diyet bölümünde gerekli tetkikler yapıldıktan sonra, çalışma ve sosyal şartları da dikkate alınarak, kişiye
özel sağlıklı bir diyet programı hazırlanır.
Kişiye özel bir beslenme planı hazırlayan Beslenme ve Diyet Ünitesi, sağlıklı beslenmeyi öğretmeye veya herhangi bir
sağlık sorunuyla gelen kişilerde beslenme davranış değişikliği sağlamaya çalışır. Bunun için ilk muayenede bireylerin
beslenme alışkanlıkları ayrıntılı olarak gözden geçirilir. Beslenme danışmanlığı almak isteyenlerin veya hastaların önce
vücut yağ, kas, su oranı ve mevcut yağın vücuttaki dağılımı tespit edilir, daha sonra, yaş, boy, cinsiyet, fiziksel aktivite ve
kan bulguları doğrultusunda ‘kişiye özel bir beslenme tedavisi’ planlanır ve düzenli olarak takibi yapılır. Ayrıca; diyabet,
gebe - emzirme dönemi, çocuk ve adolesan çağı gibi özel durumu bulunan kişilere de beslenme programları düzen-
lenir, eğitimleri verilir ve takibi yapılır.

               30
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35