Page 27 - Tanı veTedavi
P. 27

Omurga Cerrahisi                      Sinir Cerrahisi

•	 Bel fıtıkları (mikroskopik ve endoskopik)        •	 Tuzak nöropatiler (karpal tünel
•	 Boyun fıtıkları (mikroskopik)                sendromu, kubital tünel sendromu,
•	 Omurga stabilizasyonu (açık ve minimal invaziv)       tarsal tünel sendromu, meralgia
•	 Omurga tümörleri                      paresthetika)
•	 Omurga deformiteleri
•	 Omurga kırıkları/çıkıkları               •	 Sinir tümörleri
•	 Omurganın doğumsal hastalıkları (meningomiyelosel, me- •	 Sinir yaralanmaları

   ningosel, spina bifida, diastometamiyeli vs.)
•	 Omurga kayması
•	 Sakroiliak eklem fiksasyonu
•	 Siringomiyeli
•	 Omurganın enfeksiyoz hastalıkları (apse vs.)
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32