Page 26 - Tanı veTedavi
P. 26

BEYIN VE SINIR CERRAHISI

    Beyin Cerrahisi                  •	 Kafanın şekil bozuklukları (kraniosinositoz)
                              •	 Epilepsi cerrahisi
•	 Beyin tümörleri                     •	 Hipofiz tümörleri (endoskopik yöntem ile)
•	 Beyin kanamaları                    •	 Fonkiyonel cerrahi (trigeminal növralji, hemifasiyal
•	 Beyin damar hastalıkları (anevrizma, AVM, AVF vs.)
•	 Hidrosefali ve diğer beyin omurilik sıvısı dolaşım bo-    spasm vs.)
                              •	 Kafa ve beyin travmaları
   zuklukları                      •	 Beyinin enfeksiyoz hastalıkları (apse vs.)
•	 Beyinin doğumsal hastalıkları (meningosel, Chiari

   malformasyonu vs.)

26
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31