Page 23 - Tanı veTedavi
P. 23

Yeni Doğan Yoğun Bakım

Kurumumuzda 3. basamak yoğun bakım hizmetlerindeki
hassasiyetimiz ile çocuğunuza en az sizin kadar yakınız.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğimizde

•	 Sosyal ve psikolojik gelişimlerinin değerlendirilmesi ve takibi, •	 Alerji deri testleri (prick testi)
•	 Koruyucu çocuk sağlığı hizmetleri,                •	 Çocukluk çağı döküntülü hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları
•	 Aşı uygulamaları ve takibi,                    •	 Boy kısalıkları, erken ergenlik ve tiroid hastalıkları gibi
•	 Çocukluk çağı taramaları (DMH taramaları, İşitme
                                      endokrin probleme sahip çocukların değerlendirilmesi,
   taramaları, GKD taraması, Görme ve Şaşılık taraması)      •	 Alt ıslatan ve kabız olan çocuğa yaklaşım
•	 Beslenme eğitimi ve doğru beslenme önerileri,           •	 Nörolojik problemli (Senkop, Epilepsi ve Vertigo) çocuğa
•	 Aile eğitimi ve doğru beslenme önerileri,
•	 Sağlam çocuk takibi,                          yaklaşım
•	 Büyüme ve gelişmelerinin değerlendirilmesi ve takibi,       •	 Sık hastalanan çocuğa yaklaşım
•	 Aile eğitimi ve genel pediatri uygulamaları,           •	 İştahsız çocuğa yaklaşım
•	 Çocukluk çağı astım ve allerjik hastalıkları,
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28