Page 21 - Tanı veTedavi
P. 21

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLINIĞINDE

•	 Jinekolojik muayene ve transvaginal ultrasonografi,
•	 Aile planlaması hizmetleri (Rahim içi araç, tüp bağlanması, vs.),
•	 Jinekolojik kanser taraması ( PAP Smear),
•	 Gebelik Takipleri, Ultrasonografi, Renkli Doppler İnceleme,
•	 Doğum (Ağrısız Normal Doğum, Sezeryan ile Doğum),
•	 Laparoskopik Cerrahi,
•	 Menopoz ile ilgili tetkik ve tedaviler,
•	 Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin tetkik ve tedavisi (İnfertilite, Yumurtlamanın izlenmesi, Yumurtlama bozuklu-

    ğunun saptanması ve tedavisi; Tüplerin filminin çekilmesi (Histerosalpingografi); Tanı ve tedavi amaçlı laparos-
    kopik ameliyatlar, spermiogram, aşılama (inseminasyon) vs.),
•	 Histeroskopi ( Rahim içinin görüntülenmesi), Kolkoskopi,
•	 Ürojinekolojik Cerrahi ( İdrar Kaçırma, Rahim Sarkması, İdrar Kesesi Sarkması Ameliyatları),
•	 Jinekolojik Ameliyatlar.
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26