Page 20 - Tanı veTedavi
P. 20

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

Doğumhane
Bu bölümde tıbbi teknolojinin tüm olanaklarını içeren, 2 adet doğum salonu ve 4 adet sancı odası bulun-
maktadır. Normal doğumda oluşacak komplikasyonlar göz önüne alınarak hazırlanan doğum salonların-
da, arzu eden hastalarımıza, anestezi uzmanlarımızın da katkılarıyla ağrısız doğum uygulanmaktadır.

               20
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25