Page 17 - Tanı veTedavi
P. 17

KULAK              BURUN                   BOĞAZ

•	 Kulak yaralanmaları         •	 Burun kırıkları            •	 Horlama ameliyatı (Uvulopa-
•	 Dış kulak yolu iltihapları      •	 Septum nasi deviasyonu           latopharyngoplasty, Yumuşak
•	 Orta kulak iltihapları        •	 Konka hipertrofisi             damak radyofrekans)
•	 Mikroskobik kulak ameliyatları (Tüp •	 Konka bulloza
                    •	 Burun kanama kontrolü         •	 Tonsillektomi (Bademcik ameli-
   takılması, Kulak zarı ameliyatı)  •	 Burundan yabancı cisim çıkartıl-      yatı)
•	 Timpanoplasti
•	 Miringoplasti ve kulak estetiği      ması                 •	 Adenoidektomi (Geniz eti ameli-
                    •	 Endoskopik sinüs ameliyatları (Po-     yatı) ve tükrük bezi ameliyatı

                       lip, Kronik sinüzit, Konka bulloza) •	 Boyun ve gırtlak kanseri cerrahisi
                                         •	 Ses teli polip ve nodül 	

                                            cerrahisi
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22