Page 11 - Tanı veTedavi
P. 11

İRMET VARİS MERKEZİ                          Varisin tüm tedavileri
                                     VARIS MERKEZIMIZDE
   Lazerle Varis Tedavileri
                                       yapılmaktadır.
Varis ameliyatlarının yerini alan Endovenöz Lazer Ablasyon
( damar içinden lazerle varis kapatma) yöntemi yanında          Skleroterapi( Köpük Tedavisi )
kılcal varislerin cilt üzerinden yakılarak kapatılması yöntemi
varis merkezimizde uygulanmaktadır.               Cilt üzerindeki kılcal varisler, damar içine köpük haline getirile-
Hasta aynı gün işine dönebilmektedir ve iyileşme süresi     rek verilen bir ilaçla kapatılmaktadır.
cerrahiye nazaran daha kısa olmaktadır.
                                          Varis Cerrahisi
 Radyofrekansla Varis Tedavileri
                                Cerrahi yöntem halen varis tedavisinde sınırlı da olsa etkinliği-
Varis ameliyatlarının yerini alan diğer bir yöntem olan Endo-  ni sürdürmektedir. Varis pakelerinin tedavisinde mikrocerrahi
venöz Radyofrekans Ablasyon ( damar içinden radyofre-      yöntemle dikiş ihtiyacı olmadan girişim yapılmakta ve hastanın
kansla varis kapatma) yöntemi yanında lazerdeki gibi, kılcal  estetik görünümünde de bozulma olmamaktadır.
varislerin cilt üzerinden radyofrekansla yakılarak kapatılması
yöntemi varis merkezimizde uygulanmaktadır.                   Yapıştırma Yöntemi
Hasta aynı gün işine dönebilmektedir ve iyileşme süresi        (Variclose/ Venous Sailing System)
cerrahiye nazaran daha kısa olmaktadır.
                                Anestezi ihtiyacı olmadan varisli damarın içine biyolojik uygun-
                                luğu olan yapıştırıcı bir ilaç verilerek varisli damar kapatılmak-
                                ta, toplam işlem 5-10 dk sürmekte ve hasta 30 dakika sonra
                                evine gidebilmektedir. İyileşme süreci de daha hızlı olmakta
                                ve uzun süre varis çorabı kullanma ihtiyacı olmamaktadır.

                                  Koruyucu Tedavi ve Hasta Eğitimleri

                                Varis merkezimizde hastalarımızın hastalıklarının ilerlemesini
                                önlemek ve mevcut tedavilerinin doğru uygulanmasını temin
                                amacıyla hasta eğitimlerine önem verilmektedir.

                                           Diğer Ven Tedavileri

                                   Derin toplardamarlarda pıhtı birikmesi ( Derin Ven Trombo-
                                    zu) hastalığında ,ilaçla yanıt alınamayan durumlarda son
                                    teknolojik tedavi olan rotasyonel trombektomi adı verilen
                                       anestezi gerektirmeyen bir yöntemle damar içindeki
                                               pıhtı parçalanıp dışarı çıkarılabilmektedir.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16